Stażyści z Małopolski

Uczniowie I. i II. klas technicznych z powiatu tarnowskiego odbyli jednodniowy staż w Izbie Celnej w Gdyni. Ich wizyta była możliwa dzięki realizowanemu przez Powiat Tarnowski projektowi „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.
7 maja br. przed siedzibą Oddziału Celnego „Baza Kontenerowa” w Gdyni stawiło się 25. adeptów klas profilowanych, ukierunkowanych na kształcenie przyszłych funkcjonariuszy publicznych oraz logistyków.

Dymek z papierosa

Prawie 14 mln sztuk papierosów z przemytu „puścili z dymem” funkcjonariusze pomorskiej Służby Celnej. Wielkie niszczenie zatrzymanych wyrobów miało miejsce 5 maja. Papierosy, które ważyły ponad 23 tony, zostały zmielone, wymieszane z odpadami i spalone w specjalistycznej firmie w województwie kujawsko-pomorskim.

90 lat Urzędu Celnego w Gdyni

Urząd Celny w Gdyni kończy 90 lat. Placówka została utworzona 1 maja 1925r. Samodzielny Urząd Celny w Gdyni I klasy powołała Dyrekcja Ceł w Poznaniu, której w tamtym czasie organizacyjnie podlegało Pomorze, Do powstania urzędu przyczynił się dynamiczny rozwój gdyńskiego portu, przez który w czasach II RP przechodziło prawie 50% handlu zagranicznego Polski.

Podwójne nieprawidłowości

Prawie milion zł warte są zabawki, które w ostatnich dniach marca zatrzymali w gdyńskim porcie funkcjonariusze pomorskiej Służby Celnej. Klocki, zdalnie sterowane samochody, a także plastikowe roboty, w sumie ponad 7,6 tys. sztuk, zostały zatrzymane w oparciu o przepisy dotyczące bezpieczeństwa produktów.

Zatrzymana 50-ka

Dziesięć kontroli zakończonych zatrzymaniem 58 sztuk automatów, na których urządzane były nielegalne gry hazardowe, przeprowadzili w mijającym tygodniu funkcjonariusze pomorskiej Służby Celnej. Wartość zatrzymanych urządzeń wynosi 588 tys. zł.

Bezpieczeństwo klienta

Pomorscy funkcjonariusze zatrzymali 2000 sztuk latarek czołowych. Powodem wstrzymania procedury dopuszczenia do obrotu były braki w wymaganych oznaczeniach. Brak właściwego oznaczenia CE, deklaracji zgodności oraz instrukcji użytkowania w języku polskim. Funkcjonariusze Oddziału Celnego Port Lotniczy wykryli urządzenia w przesyłce kurierskiej skierowanej do firmy w Gdyni
Nowe usługi Służby Celnej
Odprawa przed przybyciem
Bezpośrednia Dostawa
Ułatwienia w akcyzie dla wyrobów węglowych
3i - Zgłoś pomysł na innowację