Pomorscy celnicy wykryli próbę przemytu 2,5 tony tytoniu

Towar zadeklarowany, jako kadzidła został zgłoszony w procedurze dopuszczenia do obrotu dla importera z Wielkiej Brytanii. Rewizja przeprowadzona przez funkcjonariuszy Oddziału Celnego Baza Kontenerowa w Gdyni wykazała blisko 75 kg nadwyżki towaru zapakowanego 2 490 woreczków. Jego nadawcą była firma z Emiratów Arabskich.

Powstaje Muzeum Służby Celnej

Emerytowani funkcjonariusze i pracownicy
Izby Celnej w Gdyni

Szanowni Państwo!

Miło mi poinformować Państwa, że we właściwości miejscowej Izby Celnej w Gdyni tj. we Władysławowie, powstaje Muzeum Służby Celnej. W związku z tą inicjatywą, której patronuje Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Szef Służby Celnej nadinsp. Jacek Kapica, Izba Celna w Gdyni rozpoczęła zbiórkę i katalogowanie pamiątek historycznych związanych z historią polskiego celnictwa, w których posiadaniu są izby celne z całego kraju. Jednocześnie dobiegają końca prace nad koncepcją oraz formą prawną funkcjonowania muzeum.

Ciekawi wiedzy

4 marca br. funkcjonariuszy pomorskiej Służby Celnej pełniących służbę na lotnisku w Gdańsku – Rębiechowie odwiedzili uczniowie III klasy Szkoły Podstawowej nr 42 w Gdyni Karwinach.Zainteresowane pracą celników dzieci z uwagą wysłuchały informacji o cle, podatkach i unii europejskiej. Funkcjonariusze przygotowali również prelekcję o oznakowaniu bezpieczeństwa CE i towarach podrobionych.O tym, że uczniowie słuchali uważnie,można było się przekonać, kiedy bez problemu odpowiadali na pytania w krótkim quizie podsumowującym prelekcję.

O projekcie „Porty 24h” z Szefową Służby Cywilnej

Tematykę praktycznej realizacji odpraw granicznych w portach Trójmiasta po wejściu w życie ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, przedstawił Dyrektor Izby Celnej w Gdyni, insp. Wiesław Struk na spotkaniu z Szefową Służby Cywilnej, Minister Claudią Torres-Bartyzel. W otwartej konferencji w pomorskim Urzędzie Wojewódzkim wzięło udział ponad 150 osób, przedstawicieli administracji lokalnej, urzędów, inspekcji i instytucji administracji zespolonej i niezespolonej.

Wizyta Prezydenta Słupska

W dniu 3 marca na zaproszenie Naczelnika Urzędu Celnego w Słupsku Jacka Szafrańskiego, oficjalną wizytę w siedzibie urzędu złożył Prezydent Słupska Robert Biedroń wraz z Panią Wiceprezydent Krystyną Danielecką-Wojewódzką.

Spotkanie z transportowcami

Przedstawiciele Izby Celnej w Gdyni po raz drugi wzięli udział w cyklu bezpłatnych konferencji „Spotkań Transportowych”. Skierowane są one do przedsiębiorców działających w szeroko rozumianej branży transportowej. Na dzisiejszą (3 marca) konferencję w Gdańsku zaproszono ekspertów mogących przybliżyć najnowsze rozwiązania wspierające działalność spedycyjną.
Nowe usługi Służby Celnej
Odprawa przed przybyciem
Bezpośrednia Dostawa
Ułatwienia w akcyzie dla wyrobów węglowych
3i - Zgłoś pomysł na innowację