Kampania "16 Dni Przeciw Przemocy"

Służba Celna włączyła się do kampanii "16 Dni Przeciw Przemocy", która ma na celu podniesienie świadomości na temat przemocy ze względu na płeć oraz wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet.

Nieudana próba zastraszenia celników zwalczających nielegalny hazard

Sąd Rejonowy w Koninie odmówił wszczęcia postępowania w związku z subsydiarnym aktem oskarżenia wniesionym przeciwko trzem funkcjonariuszom Służby Celnej z Izby Celnej w Poznaniu przez jeden z podmiotów branży hazardowej z Wielkopolski.
::: CZYTAJ WIĘCEJ :::

Kolejny sąd potwierdził obowiązek stosowania ustawy o grach hazardowych

Sąd Okręgowy w Poznaniu potwierdził obowiązek stosowania przepisów ustawy o grach hazardowych i oddalił trzy pozwy o odszkodowanie za zatrzymanie automatów złożone przez organizatora nielegalnych gier na automatach.
::: CZYTAJ WIĘCEJ :::

Komunikat dla uczestników gier hazardowych w sieci

Służba Celna przypomina o odpowiedzialności karnej osób biorących udział w zagranicznych grach losowych lub zakładach wzajemnych.
::: CZYTAJ WIĘCEJ :::

Służba Celna koordynatorem działań kontrolnych - odprawa 24 H

Na zaproszenie Dyrektora Izby Celnej w Gdyni, 17 listopada 2014 r odbyło się spotkanie z przedstawicielami Granicznego Inspektoratu Weterynarii, Granicznej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych, obsługujących terminale kontenerowe w portach Gdańska i Gdyni. Ze strony Izby Celnej w Gdyni udział w spotkaniu wzięli: Zastępca Dyrektora nadzorująca Pion Postępowania, Naczelnik Wydziału Obsługi Przedsiębiorców oraz przedstawiciele Wydziału Obsługi Przedsiębiorców i Urzędu Celnego w Gdyni.

Kolejny wyrok potwierdza obowiązek stosowania ustawy o grach hazardowych

Sąd Okręgowy w Suwałkach potwierdził obowiązek przeprowadzania kontroli urządzania gier na automatach przez funkcjonariuszy Służby Celnej oraz wymóg stosowania obowiązujących przepisów ustawy o grach hazardowych i oddalił apelację w sprawie odszkodowania.

::: CZYTAJ WIĘCEJ :::

Wizyta przedstawicieli administracji celno - skarbowej Gruzji

Spotkaniem w Izbie Celnej w Gdyni zakończyła się kilkudniowa wizyta studyjna przedstawicieli gruzińskiej administracji celnej w Polsce. Została ona zorganizowana w ramach unijnego programu pomocowego ”Wzmocnienie potencjału rządu Gruzji w zarządzanie granicami i migracją”. Jej celem była wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania ryzykiem.

Polska Służba Celna najlepsza w UE w świadczeniu usług elektronicznych

Komisja Europejska poinformowała, że w Unii Europejskiej to polscy przedsiębiorcy są najbardziej zadowoleni z elektronicznych usług wdrażanych przez polską Służbę Celną.

::: CZYTAJ WIĘCEJ :::
e-załączniki – nowa usługa Służby Celnej
Nowe usługi Służby Celnej
Odprawa przed przybyciem
Bezpośrednia Dostawa
Ułatwienia w akcyzie dla wyrobów węglowych
3i - Zgłoś pomysł na innowację